Forretningsutvikling for morgendagens bedrifter

– motiverte team, vekst og høy ROI

Teambuilding basert på din hverdag

Et godt arbeidsteam baserer seg på TILLIT og FLYT. De beste teamene skaper ofte ikke seg selv over natten, men krever tålmodighet og god kommunikasjon over tid. Det er ikke tilfeldig at gode team kjenner hverandre svært godt, og vet hvilke mennesketyper teamet består av. På den måten kan man enklere spille på hverandres styrker som vil skape mer FLYT i teamet. For å komme dit er det mange stier man kan følge, men hvilke stier leder til det beste samarbeidet og optimale resultatene?

Nagare tar i bruk effektive prosesser og verktøy for å skreddersy de mest resultatskapende prosessene innen teambuilding. Ved hjelp av en inspirerende og virkningsfull teamutvikling, vil din bedrift og dine medarbeidere oppnå deres mål raskere og mer effektivt enn før. For å skape mest relevans for deg som deltaker, tar vi også utgangspunkt i dine mål og utfordringer i hverdagen.

Teamutvikling – En kontinuerlig prosess

Når man omsider har funnet et velfungerende team, må man sørge for at dette teamet også er i kontinuerlig utvikling. De fleste bransjer må holde tritt med markedet for å kunne tilby de beste produktene og tjenestene. For at en bedrift skal kunne utvikle seg, er den avhengig av et fundament basert på kontinuerlig teamutvikling internt. Bedriften og teamet må følge den samme kontinuerlige utviklingen, og vokse sammen og samtidig.

Alle våre programmer for teambuilding og teamutvikling er interaktive, levende og praktiske. På den måten kan vi garantere at alt du lærer, opplever og erfarer skal sitte i deg etter endt program, og derfor faktisk fungere når du er tilbake i jobb.

Kontakt oss dersom du ønsker mer informasjon om våre tjenester innen teambuilding og teamutvikling!

Ønsker du mer FLYT?

Ved å ta Talent Dynamics FLYT- analyse vil du forstå hvordan du best og raskest kan oppnå dette.

For hver FLYT profil finnes det unike strategier for hvordan raskest komme i flyt, hvilke roller, oppgaver og aktiviteter som gir energi og hva som stjeler energi. Når du er i flyt vil du også naturlig øke graden av tillit.

Nysgjerrig på hvilken profil du er? Ta analysen nå og motta din personlige rapport umiddelbart.

Kun kr. 500,-

Kjøp FLYT-analysen her

Meld deg på vårt nyhetsbrev