Forretningsutvikling for morgendagens bedrifter

– motiverte team, vekst og høy ROI

Organisasjonsutvikling – En kontinuerlig prosess

Organisasjonsutvikling burde være et nøkkelord i en bedrift som ønsker sunn vekst og utvikling, sammen og i ett med markedet. For at en bedrift skal kunne se effekt og resultat av kontinuerlig organisasjonsutvikling, må alle ledd i en bedrift jobbe mot samme mål. De vanligste feilene er at man ikke inkluderer alle avdelinger, eller at man tror alle jobber mot samme mål. Dersom ikke alle i bedriften er enige om de samme målene, blir ofte veien frem til suksess ekstra lang. Vi i Nagare ønsker å være aktiv bidragsyter for at din bedrift skal oppnå mest effektfull organisasjonsutvikling. På den måten kan vi sammen skape langsiktig og bærekraftig vekst i nettopp din bedrift.

FLYT og TILLIT

Vi benytter oss av to begreper i vår sparring for organisasjonsutvikling, FLYT og TILLIT

FLYT handler i korte trekk om å føle inspirasjon. Desto mer flyt din bedrift har, desto lettere blir arbeidshverdagen, samarbeidet, fremdriften og prosessen mot målet. TILLIT er den menneskelige faktoren, og er avgjørende for gode relasjoner både i jobb og privat. En bedrift med medarbeidere uten tillit til hverandre, vil aldri kunne nå sine mål på den enkleste måten.

Vi tilbyr skreddersydde program for organisasjonsutvikling, formet etter din bedrifts reelle problemstillinger, utfordringer og mål. På den måten kan du umiddelbart ta i bruk vårt materiale i din hverdag.

Kontakt oss i dag dersom du ønsker mer informasjon om våre tilbud innen organisasjonsutvikling!

Ønsker du mer FLYT?

Ved å ta Talent Dynamics FLYT- analyse vil du forstå hvordan du best og raskest kan oppnå dette.

For hver FLYT profil finnes det unike strategier for hvordan raskest komme i flyt, hvilke roller, oppgaver og aktiviteter som gir energi og hva som stjeler energi. Når du er i flyt vil du også naturlig øke graden av tillit.

Nysgjerrig på hvilken profil du er? Ta analysen nå og motta din personlige rapport umiddelbart.

Kun kr. 500,-

Kjøp FLYT-analysen her

Meld deg på vårt nyhetsbrev