Forretningsutvikling for morgendagens bedrifter

– motiverte team, vekst og høy ROI

Felles motivasjon = Raskere FLYT

Motivasjon er viktig for en bedrift som ønsker å lykkes med sine mål. I dag handler det meste om effektivitet, og viktigheten av å finne den gode flyten i et team blir bare viktigere og mer avgjørende i dag. Dersom en bedrift ikke har en felles motivasjon, vil bedriften bruke lenger tid på å nå sine mål.

Verdien av ansatte med genuin motivasjon er uvurderlig. Motivasjon lar seg ofte ikke måle fysisk i kroner og øre. Stadig flere ledere blir mer bevisste på at motivasjon er nøkkelordet for å kunne skape gode arbeidsmiljøer, like fullt som den gode kundetilfredsheten opprettholdes.

Et team er faktisk ikke, uansett hvor mye man vrir og vender på det, sterkere enn det svakeste ledd.

Motivasjon med internasjonale verktøy

Vi i Nagare har bred erfaring med motivasjon og arbeider ut fra det anerkjente verktøyet Talent Dynamics

Verktøyet baserer seg på to nøkkelord: FLYT og TILLIT og såkalte FLYT-profiler.

Du kan selv ta testen her  for å finne ut hvilken FLYT-profil du og ditt team har.

Hensikten med FLYT-profilen er å danne større forståelse for hvordan ditt team enklere og raskere kan høste gode frukter ved hjelp av en gjensidig motivasjon for å nå fellesmålene.

Verktøyet benyttes i dag i bedrifter og organisasjoner i store deler av verden. Vi har oversatt analysen til norsk og er i dag den eneste bedriften i Norge som kan tilby Talent Dynamics i kombinasjon med skreddersydd oppfølging, tilrettelagt for din bedrift.

Vi tar alltid utgangspunkt i dine reelle arbeidsoppgaver, slik at du får mest mulig relevant informasjon underveis av programmet. Vi jobber aktivt for at du kan implementere ny kunnskap og lærdom i jobben din med umiddelbar virkning.
Kontakt oss i dag dersom du har spørsmål vedrørende verktøy og program for motivasjon på din arbeidsplass!

Ønsker du mer FLYT?

Ved å ta Talent Dynamics FLYT- analyse vil du forstå hvordan du best og raskest kan oppnå dette.

For hver FLYT profil finnes det unike strategier for hvordan raskest komme i flyt, hvilke roller, oppgaver og aktiviteter som gir energi og hva som stjeler energi. Når du er i flyt vil du også naturlig øke graden av tillit.

Nysgjerrig på hvilken profil du er? Ta analysen nå og motta din personlige rapport umiddelbart.

Kun kr. 500,-

Kjøp FLYT-analysen her

Meld deg på vårt nyhetsbrev